Vertex operators

        Andrei Mikhailov, IFT UNESP

Based on: A.Mikhailov, “Finite dimensional vertex”, arXiv:1105.2231